طراحی دکوراسیون با رنگ بژ

طراحی دکوراسیون با رنگ بژ

طراحی دکوراسیون با رنگ بژ یکی از موضوعاتی که بسیار در آشپزخانه اهمیت دارند انتخاب صحیح رنگ کابینت هاست. امروزه سبک های مختلفی برای رنگ آمیزی محیط آشپزخانه وجود دارد. ممکن است رنگ هایی که یک زمان خیلی تند و یا تیره بوده اند امروزه استفاده شود. اما رنگ های روشن و ملیح همیشه جز […]

ادامه مطلب
طراحی دکوراسیون آشپزخانه سبز رنگ

طراحی دکوراسیون آشپزخانه سبز رنگ

طراحی دکوراسیون آشپزخانه سبز رنگ یک از بخش های مهم خانه اشپزخانه است که از آن به عنوان قلب خانه یاد میشود پس طراحی دکوراسیون ان از اهمیت زیادی برخوردار است. انتخاب رنگ یکی از مهم ترین انتخابات در کابینت آشپزخانه است زیرا همانطور که در مقالات قبلی شرکت گریت کابینت گفتیم رنگ بر روحیه […]

ادامه مطلب