بازسازی مرکز درمانی

بازسازی مرکز درمانی

صفر تا صد بازسازی مرکز درمانی در زمینه بازسازی مرکز درمانی که امروزه به طور جد یکی از معضلات در حوزه سلامتی کشور شده است باید دقت فروانی داشت، بازسازی این مراکز که اساسا بعضا تعدادی از مراکز درمانی قدمت طولانی دارد بنا بر درخواست نمایندگان در مجلس محترم باید در اولویت قرار بگیرد تا […]

ادامه مطلب
راهنمای انتخاب بین بازسازی یا نوسازی

راهنمای انتخاب بین بازسازی یا نوسازی

بازسازی یا نوسازی؛ کدام یک برای پروژه شما بهتر است؟ در مورد پروژه بازسازی یا نوسازی ساختمانی، شما سه انتخاب اصلی دارید: ملکی جدید بسازید، فضای فعلی خود را بازسازی کنید، یا فضای جدیدی را خریداری و بازسازی کنید. تصمیم گیری بین این گزینه ها تاثیر زیادی بر بودجه پروژه شما، برنامه زمانی و ساختار […]

ادامه مطلب