کابینت سلطنتی برای آشپزخانه

کابینت سلطنتی برای آشپزخانه

کابینت سلطنتی برای آشپزخانه المان هایی که به صورت اساسی و سلطنتی در طول تاریخ وجود داشته اند طرفداران زیادی داشته اما در سالهای اخیر به سمت سادگی و مینیمال بودن رفتند. اما پس از گذشت زمان شاهد طراحی داخلی منزل بوده ایم که به بیان دیگر می توان گفت استفاده از نمادهای اشرافی کمرنگ‌تر […]

ادامه مطلب